NOBEL ÖDÜLÜ DERSLERİ

hesap

Bir bilim insanımız, Prof. Dr. Aziz Sancar kimya dalında Nobel Ödülü’nü iki meslektaşıyla paylaştı.

Değerli kardeşim Orhan Bursalı haklı bir coşkulu sevinçle, süreci izleyen yakın bir dostu olarak konuyu bize aktardı.

Bu olaydan duyulan haklı gururu yaşadığımız zaman bile ibret vericidir. Ülkemizin gündemine bakarsak iç açıcı hiç bir olay yaşamadığımız ortadadır.

Koalisyon kurulmasını engelleyerek ülkeyi yeniden seçime götüren Cumhurbaşkanı Japonya’dadır. Başbakan seçim gezilerindedir. Terör yeniden can almaya başlamış, ülke kan gölüne dönmüştür. Ülke gene siyasal iktidar eliyle ayrışmış, Türk-Kürt ayrımı, Sünni-Alevi ayrımı, dindar olan olmayan ayrımı ülkeyi bölmeyi sürdürmektedir. Bu ayrımdan seçimde yararlanmak isteyen iktidar stratejisi her türlü seçim hilesine açık bir durum yaratmaktadır. Ülkenin dış politikası gene siyasal iktidar elinde iflas etmiş, dünya devlerinin arasında sıkışmış duruma düşmüştür.

Şimdi, bu ortamda ‘İşte bir Türk Nobel aldı’ diye havalara zıplayacak yerde bu olayı doğru okumanın zamanıdır.

Ders 1: Nobel ödülünü bir bilim insanımız almıştır. Burada ‘Türk’ kimliğiyle övüneceğimiz yerde bilimin safsataya üstünlüğünü görmeliyiz. ‘Dünya insanı’ kimliğini kendi ait oluşumuzun üstüne çıkarmalıyız. ‘Hac sırasında yaşanan kazada kaç kişinin öldüğü önemlidir. Türk hacıları azdı diye
sevinmek insanlık düşüncesine uymaz. ‘Filanca uçak kazasında Türk yolcu var mıydı? diye araştırmak da öyledir. Aziz Sancar bu ödülü ‘bilim insanı’ olarak almıştır. Ülkemizde bilimin durumunu sorgulamamız gerekir.

Ders 2: Prof. Dr. Aziz Sancar 1947 yılından beri Amerika’dadır. Orada çalışmaktadır. Çalışmalarını orada sürdürmüştür. Acaba Aziz Sancar Türkiye’de olsaydı şu anda ne yapıyor olacaktı? Bizim akademisyenlerimiz ne durumdadır? Nasıl desteklenmektedir? Üniversitelerimiz ne durumdadır? Üniversite rektörlerini iktidar yandaşı yapmaya uğraşmanın dışında bir ilgi duyulmakta mıdır? Yeni üniversite açmakla övünenler, üniversitelerde neler yapıldığını merak etmekte midirler?

Ders 3: Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın anne babasının okuma yazma bilmediği açıklanıyor. Bu konu bize Köy Enstitüleri’nin serüvenini açıklamıyor mu? Eğer Köy Enstitüleri köy ağalarının kentteki uzantıları tarafından kapatılmasaydı, Türkiye bugünkü Türkiye mi olurdu?
Kesinlikle olmazdı. Daha aydınlık, daha uygar, daha çağdaş bir Türkiye’miz olurdu. Köy Enstitülerini kapattık, İmam-Hatip Okullarını açtık. Öğretmenin yerine imam geçti. Bilim yerine dualarla yolumuzu aradık. Ama Nobel ödülünü bilim aldı. Ders budur.

Ders 4: Aziz Sancar çalışkan bir öğrenci olmuş. Disiplinle çalışmış. Amerika’daki çalışmalarını da ayni disiplinle yürütmüş. Kırk yıl azimle bıkmadan usanmadan çalışmış. DNA’nın kendini onarma mekanizmasını bulmuş. Bu elbette bir ekip çalışmasıdır ama Aziz hoca kendi payına büyük bir iş yapmış. Buradaki ders, bugün eğitimini bitirip ya patron ya CEO olmak isteyen gençlerimiz için de yaşamsal önemdedir.
Yükseliş, azimle, disiplinle, çalışarak elde edilir.

Ders 5: Alain De Button yeni kitabı ‘Haberler’de bir haberin nasıl okunması gerektiğini çok iyi anlatıyor. Okunmasını öneririm.

Olaylara bakış kültürümüzün temel yanlışı ‘sonuçlara sevinmek ya da üzülmek’tir. Bu bakış açısı kültürümüzün defektidir. Eğer sonuçlara bakmak yerine ‘nedenleri anlamak’ yolunu seçsek olaylardan yararlı sonuçlar çıkarabiliriz.

Sonuca sevinmek (ya da üzülmek) yerine ‘süreci anlamak, süreci analiz etmek’ yolunu seçersek rastgele yaşamak yerine bilinçli yaşam yolunda bir adım atabiliriz.

Yapabilir miyiz acaba?

Yapan yapar. Yapamayan bakar.

Son ders de budur.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

SIRADAN FAŞİZM

 

Yildirirm

Her faşist hareket ordularla, silahlarla, sıkıyönetimlerle gelmez. Sıradan insanların zorbalığa dayalı, haksız, kasıtlı hareketleri de faşizm olarak nitelenir.

Amerika’da yaşanan Ku-Klux-Klan hareketi böyle bir harekettir. Bir kasabada gündelik hayatlarını yaşayan berber, kasap, terzi, ayakkabıcı gibi sıradan insanlar birbirini kışkırtır, zenci yakalamaya çıkarlar, yakaladıkları zenciyi asarlar. Sonra da beyaz kukuletalı giysilerini çıkarır, gündelik hayatlarına dönerler.

Nazilerin kışkırtmalarıyla harekete geçen sıradan Almanlar düne kadar komşuları olan Yahudileri döver, dükkanlarını yıkar, onlara yapılan her türlü zulme hak verirler. Günlük hayatlarında da suçluluk duymamak için her türlü bahaneyi bulurlar.

Kahramanmaraş olayları böyle yaşanmıştır. Alevilere karşı girişilen toplu katliam hareketi tipik ‘sıradan faşizm’ hareketidir.

Toplumsal tarihimizin yüzkarası olan ‘6-7 Eylül olayları’, dönemin Demokrat Parti yöneticileri tarafından kışkırtılmış kitlelerin yarattığı vandalizme varan olaylar bir ‘kitlesel faşizm’dir.

Sıradan faşizmin kökeni, yerleşmiş önyargılardır.

Önyargılar yerleşmesi çok kolay, yok edilmesi çok zor peşin hükümlerdir. Önyargılar her kültürde, her toplumda, her bireyde vardır, çünkü ön izlenimler yaşamı kolaylaştırır. Ancak, ön izlenimlerin katı önyargılara dönüşmesi çok kötü sonuçlara varır.

Toplumumuzun günümüzde güçlü önyargılarla yönetmeyi seçen bir yönetici grubu tarafından yönetilmesi büyük bir ayrışma yaşanmasına yol açmıştır.

Türklük-Kürtlük
Müslümanlık-Hıristiyanlık-Musevilik
Sünnilik-Alevilik
Türklük-Ermenilik-Rumluk-Yahudilik
İktidara yandaşlık-İktidara karşıtlık

Farklılıkları önyargılara dönüştürmek toplumsal çatışmaların kaçınılmaz nedeni olnaktadır. Bu da kitle faşizmine ortam hazırlayan en önemli yanlışlardır ve sonucunun felaketlere ulaşması kaçınılmazdır.

Günümüzde yer yer Kürtlere karşı yapılan grup saldırıları ve HDP binalarına yapılan saldırılar bu kışkırtılan önyargıların sonucudur.

Ülkeyi yönetmekle yükümlü siyasal iktidarın her aşamasında bu önyargıları yaratıp desteklemesi onları her kademede büyük bir sorumluluk altına sokmaktadır.

Bu anlamda yapılan her saldırı, kışkırtılan her olay, sorumlu olanların hesabına yazılan büyük bir suç olarak tarihe geçmektedir.

* * *

Ahmet Hakan’a yapılan saldırı ise açık bir tehdidin sonucunda gerçekleşmiş, hazırlanmış bir tertiptir. Hazırlayanlar da bellidir, izin verenler de bellidir, önceden açıkça tehdit edenler de bellidir. Bu da iktidara karşı çıkanlara verilen bir gözdağı olarak tarihe geçecektir.

* * *

Bir sel felaketi yaşandığında insanlar selle sürüklenen eşyaları görürler, kimileri sele kapılır, kurtulan olur, boğulan olur.

Ama selle ilgili özdeyiş yerinde kalır:

‘Sel gider, kum kalır.’

Selle gelen yalanlar, iktidar sarhoşluğu, köpüren hırslar bir gün gider.

Gerçekler, doğrular, sağduyu, insanlık, sağlam karakter, haklının gücü dayanır ve kalır.

İsteyen unutsun. Biz unutmayız…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

YERLİ VE MİLLİ

k_13135418_barkod

Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, Yenikapı mitinginde ‘550 yerli ve milli milletvekili’ istemiş. Demek ki ‘yerli ve milli olmayan kişiler’ de milletvekili olarak seçilebiliyor. Kim bunlar diye düşünsek, kimler kasdedilmiş olabilir?

HDP’ye kızarak ‘Kürtler’ mi diye düşünsek tutarlı olmuyor. Kürtler hem yaşadıkları yerin yerlileri hem de milletin bir parçası. ‘Ermenileri mi kasdetti?’ desek, o da olmuyor. Ermeniler bu ülkenin yerlileri hem de milletin bir parçası. Rumlar da öyle, Museviler de.

Acaba Cumhurbaşkanı ‘Türk olma’ ekseninden mi bakıyor diye düşünsek kendisi de daha önce böyle bakmadığını açıklamıştı. Nicedir, Türk olmak ırkçılık, ulusalcılık faşistlik, milli sözü gericilik sayılıyordu. Çözüm sürecinin cicim aylarıydı. Garnizonlarda bayrak töreni ‘tahrik oluyor’ diye yapılmıyordu. Sonra işler değişti, HDP ‘Seni Başkan yaptırmayacağız’ deyince başka bir tahrik oldu, bayraklar yeniden ortaya çıktı, ’milli’ sözcüğü ile ‘yerli’ sözcüğü saraya çıktı.Sakın bu ‘yerli ile milli’ yan yana gelip ‘Seni Başkan yaptıracağız’ yeminlileri olmasın! Bunu böyle doğrudan söylemeli ki yanlış anlamalara yer kalmasın.

Yerli ve milli deyince…

* * *

Bir okuldayız. Yerli Mallar Haftası işleniyor. Öğrenciler evlerinden meyveler getirmişler. Baktım, elmalar gelmiş, Şili’den, muz gelmiş,
Çikita, Brezilya’dan, Kivi gelmiş, Honduras’tan. Çocukların giysileri L.C.Waikiki’den, Benetton’dan, Lacost’dan. Ayaklarında Adidas’tan, Nike’dan. Cep telefonları Samsung’tan. Gülmüştüm. Yanımdakilere ‘tek yerli mal çocukların kendileri’ demiştim. Onlar da gülmüşlerdi ya, yanlıştı yorumum.
Çocukların biyolojileri yerliydi ama kültürleri ne yerliydi ne de milli.

İzledikleri filmler Amerikan filmleriydi. Görmek istedikleri yer Disneyland’dı. Aileleri çocuklarının İngilizce bilmesiyle övünüyordu. Bu övünç üniversite sonuna kadar devam edecekti.

Milli Eğitim’in adı milli idi, eğitimi ise milli değildi. Yetkililer anaokulundan başlayarak din eğitimi yapılmasını istiyorlardı. Osmanlıca öğrenilmeliydi, Arapça bilinmeliydi, aslında istedikleri arap alfabesine dönmekti. Eğitim Amerika ile Arap kökenli kültür arasına yerleştirilmek isteniyordu. Aslında tek ‘milli eğitim’ hamlesi Köy Enstitüleri idi. O da ‘köylüler uyanır da toprak sahibi olmak ister, hayatlarına, emeklerine sahip çıkar’ korkusu ile gerici iktidarlar eliyle kapatılmıştı. Geri yanı yerli de olmayan, milli de olmayan diploma fabrikaları idi.

Neyiniz yerli, neyiniz milli? Diliniz Türkçe. Sizi siz yapan dilinizdir. Türkçeye önem mi veriyorsunuz? Geçmişinizde Arapça var, Farsça var, ona sarılıyorsunuz. Geleceğinizi İngilizcede görüyorsunuz. Dahası Çinceyi öğreneceksiniz. Türkçeyi kuşa çevirdiniz. Twitter’in cıvıltıları ile facebook’un kısaltmaları arasında yeni bir dil oluştu. Siyaset diliniz ‘yahu ile ulan arasında’ yeni bir üslup kazandı.

Kala kala, ’Milli marş’ ile ‘milli takım’ kaldı. Geri yanı ortada.

* * *

‘Milli’ olmak için, Türkçesi ‘ulusal’dır, millet sözcüğü Arapçadır, bir ulusun tümünü kapsaması gerekir. Bu da ayrımcılığın olmaması demektir.

Etnik köken ayrılıklarını öne çıkaran etnicilik aşılacaktır. Etnik kökenleri farklı gruplar bu kökeni üstünlük saymayacaklardır. Eşitlik temelinde ulus olma bilinci paylaşılacaktır.

Din ayrılıkları da üstünlük-aşağılık konusu olmayacaktır. Toplum laik ilke ile yönetilecek, din farkı toplumun ayrım ekseni olmayacaktır.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

NE ÇOK KURBAN VAR!

kurban-fiyatlari

Ne çok kurban var.

Askerler, polisler, siviller, gençler, çocuklar, kadınlar, erkekler.

Türkler, Kürtler, Iraklılar, Suriyeliler, vuruşanlar, göçenler, kaçanlar… Ne çok kurban var.

Ölenler, yaralılar, sakat kalanlar, yerinden yurdundan olanlar.

Behiç Ak’ın karikatürü: Akdeniz’in üzerinde bir sözcük, Ausschwitz. Akdeniz, artık bir Nazi toplama kampı. Savaş ülkelerinden kaçanların botlarla geçmeye çalışıren boğuldukları deniz.

Neden mi bütün bunlar? Bütün bunlar, dünyanın yağmalanmasından. Petrol, doğalgaz kaynaklarının ele geçirilmesinden. Su savaşlarından. Bütün bunlar, iktidar hırslarından. Irak’ı yağmalamak için. Suriye’yi parçalamak için.

Ne yazık ki bizim ülkemiz de bu kargaşanın dışında kalamadı. İslam toplumlarına lider olmak hevesi ile Ortadoğu kargaşasına ortak oldu. Suriye’ye müdahale etti. Irak olayına ortak olmaya çalıştı. Sonuçta hem saygınlığını kaybetti hem de bizim ülkemize bela bulaştırdı. Olan bitenden AKP iktidarı birincil derecede sorumludur. PKK olayı da Ortadoğu olaylarının bir parçasıdır.

Ne çok kurban var.

* * *

Çözüm süreci ‘analar ağlamasın’ diye başlamıştı.

Şimdi, ’şehit olmak nimettir’ noktasına gelindi. Bir bakan ‘şehit olmak istiyorum’ dedi. Nereden nereye?

İşler sarpa sarınca Allah’a sarılmak kolay geliyor. İyilikler sizden, bütün belalar Allah’tan. Bina çöker, çocuklar ezilip ölür, ’Allahın takdiri’dir. Sel gelir, alır çocukları götürür, ’Allah’tan gelen’ olur. Tarim işçilerinin kamyonu devrilir, katliam gibi kazadır, ‘işin icabıdır, Allah böyle istedi’dir. Maden göçer, yüzlerce işçi ölür, bu işin fıtratında vardır, Allah’a isyan edilmez’. Kabe’de vinç çöker, yüzden fazla hacı adayı ölür, ’kutsal mekanda kutsal ölüm’ diye yorumlanır.

İnsanların hatası, insanların yanlışı, denetim yokluğu, bilgi yetersizliği ne akla getirilir ne de sorumlusu bulunur.

Allah’a sığınmak bütün suçların temizlenme yolu olmuştur. İnsanlar da ‘neden bütün bunlar bizim başımıza geliyor da şu gavurlara böyle belalar gelmiyor’ diye düşünmediklerinden, hesap sormayı bir türlü akıl edemediklerinden olan bitenler gerçekten de ‘takdiri İlahi’ olmalı.

* * *

Şu göçmen olayları da tuhaf değil mi?

Ülkelerinden kaçanlar Müslüman. Irak’lılar, Suriyeli’ler, Libyalı’lar vb.

İyi de neden bu Müslümanları İslam ülkeleri almıyor. Suudi Arabistan bir tek göçmen bile almıyor. Katar almıyor. Kuveyt almıyor. Birleşik Arap
Emirlikleri almıyor. Neden bu ülkeler almıyor da, göçmenler Avrupa ülkelerine gitmek uğruna ölümü göze alıyorlar?

Neden bizimkiler Avrupa ülkelerine çatıyor da İslam ülkelerine hiç ses çıkarmıyor? Müslümanlar neden din kardeşlerine sığınmıyor da kafir ülkelerine kaçmaya çalışıyor? Bilen varsa söylesin de biz de anlayalım.

* * *

Ne çok kurban var.

Bilesiniz ki, siz önce toplumdaki ‘güven duygusu’nu kurban ettiniz. Yalanlarınızla, bu yalanları örtbas edişinizle, toplumu zorla sustururarak kurban ettiniz ‘güven duygusu’nu.

Sonra, ’adalet’i kurban ettiniz. Önce cemaatinizle işbirliği yapıp, sonra da kendi kabilenizle ‘adalet’i kurban ettiniz.

‘Dürüstlük’ kurban edilmemeliydi ama edildi. Entrikalar, gizli görüşmeler, kapalı kapı anlaşmaları, tehditler, şantajlar, zorbalıklar yoluyla ‘dürüstlük’
kurban edildi.

‘İnsanların inançları’ kurban edildi. Doğru bir geleceğe duyulan inanç, ülkesinin elbirliğiyle, dayanışmayla güzel günler göreceğine ilişkin inanç kurban edildi.

Şimdi neyin bayramını yapacaksınız?

Bütün bunlarda bayram yapacak bir şey buluyor musunuz?

* * *

Koçları kesin.

Koyunları daha kolay gütmek istiyorsunuz.

Ama aslanlarla kartallar da var.

Hesabı onlar soracak…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

TOPLUMSAL DEPRESYON

El pensador - Eduardo Expósito

El pensador – Eduardo Expósito

 

‘Depresyon’, çökme demek. Çöküntü, çökkünlük. Bir tıp terimi olarak ruhsal denge bozukluğu. Ekonomide de kullanılıyor.

Yaşamı tehdit altına sokulmuş bir toplumun çaresizliği söz konusu olunca depresyona şaşılır mı? Günümüzün Türkiye’si her alanda olumsuzluklarla kuşatılmış.

Sosyal yaşam, çatışmalarla, vuruşmalarla kana ve acıya boğulmuş.Yıllarca ‘çözüm süreci’ diye açıklanmayan görüşmelerle, gizlenen buluşmalarla oyalanan toplum, bugün bir savaş alanıyla karşı karşıya. Her gün şehit askerler, polisler, öldürülen PKK militanlarının haberleri ekranlarda, gazete sayfalarında. Etnik köken ayrımcılığı kentlere yayılmış. Muhalif basına karşı sokak kalabalıkları harekete geçirilmiş.

Toplumsal güven ortadan kalkmış. Herkes kendini kime ve neye karşı koruyacağını şaşırmış, sokaklarda etnik kimlik soruşturmaları yapılıyor.

Toplumun en üst düzeydeki yetkilisi, olan biteni ‘400 milletvekili-nin tek partiden seçilmeyişine’ bağlıyor. Hükümetin başı ipin ucunu kaçırdığının farkında. Kendisinin de inanmadığı belli şiddet söylemini yineleyip duruyor.

Toplumsal depresyona neden şaşalım?

* * *

Yıllar önce bir ‘Uluslararası Psikiyatri Kongresi’nde kürsüdeki konuşmacı ‘depresyon belirtileri’ni anlatıyordu:

Kötümserlik, yaşama sevincinin azalması,
Daha önce ilgi duyduğu şeylere karşı ilgi kaybı, isteksizlik,
Enerji kaybı, harekete geçememe,
Kararsızlık, verdiği kararlara güvenememe,
Uyku bozuklukları, uykusuzluk ya da aşırı uyuma,
İştah bozuklukları, yemek yememe ya da aşrı yeme,
Dikkat bozukluğu, konsantrasyon bozulması.

Bunları duyarken yanımdaki delegeye dönüp ‘bu durum bizim insanımızın normal hali değil mi?’ demiştim. O da gülümsemişti. Gerçekten de kabul etmemiz gerekir ki ‘yaşam kültürümüz depresyo-na daha yakın’.

Aslında depresyonu yaratan da ‘umutsuzluk, çaresizlik duygusu, kararsızlık, harekete geçememe durumu’.

Depresyondan kurtulmak da aynı yollardan geçiyor:

Umudunu yaratan kararlılık
Çarenin kendi olduğu bilinci
Harekete geçme, mücadele etme, risk alma

Bunları yapamamanın, yapmamanın bedelidir depresyon. Aslında ‘depresyon’, yaşamla uzlaşmanın bir yolu. Bedel ödemekten kaçınmanın bedeli.
Görmezden gelmenin, sorumluluktan kaçmanın bir sığınağı olmaktadır depresif durum.

Bireyin ruhsal çökkünlüğü dediğimiz durum da sosyal koşulların dayatmasının büyük rol oynadığı bir ruhsal denge kaybı.

Bu çöküntüden çıkışın yolu da ‘sosyal mücadele’den geçiyor.

Asla umutsuzluğa düşmemek
‘Ben tek başıma ne yapabilirim?’ mazeretine sığınmamak
Örgütlenmek, çoğalmak, gücünü arttırmak
Asla yılgınlığa düşmemek
Şiddet yöntemini akılla boşluğa düşürmek
Sosyal mücadeleyi kesintisiz sürdürmek

* * *

Ekonomik depresyon çarşıda, pazarda yaşanıyor.

Taze fasülyenin kilosu 8 lira. Domates 5 lira. Bir tencere yemekte yağı var, tuzu var, pişirmek için gazı var. Sonuçta bir tabak yemeği kaç kişi yiyecek. Her köşe başında çocuklu bir Suriye’li aile. Hani sizin Ortadoğu politikanız. Bu insanların yerini yurdunu neden karıştırdınız?

Sosyal depresyonun da, ekonomik depresyonun da çözümü ‘politik depresyon’dan kurtulmaktır.

Politik depresyon bu siyasal iktidardır.

Kurtuluş da bu iktidarın değişmesidir.

Güç, artık vatandaşın ellerinde…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

OKTAY AKBAL’DAN LEVENT ÜZÜMCÜ’YE

yazar-oktay-akbal-hayatini-kaybetti.20150828155439

İnsanlığın bayrak yarışıdır bu.

İnsan olmanın, insan olabilmenin, insanca yaşayabilmenin bayrak yarışı.

Tarih boyunca insanın uğradığı zulme karşı çıkanların, insanın doğadışı güçlere kurban edildiği baskılara isyan edenlerin taşıdığı bayrağın elden ele verildiği yarış.

Sokrates’lerin akılcılığı, Spartaküs’lerin isyanı, Montaigne’lerin, Voltair’lerin aydınlanması ile akıldışı zulümlere karşı çıkışın bayrağını taşımanın gücüdür bu.

Oktay Akbal dünya çapında bir öykücümüzdür. Ama ömrünü çok sevdiği sanatı kadar, hatta ondan da fazla, ülkesinin demokrasi ve insanlık mücadelesine verdi. 12 Eylül faşist yönetimine karşı çıktı. Sonra AKP yönetiminin ülkeyi nereye götürdüğünü gördü, karşı çıktı.

Kendisine söylenen ‘Oktay bey, yazıyorsun yazıyorsun da ne oluyor? Görüyorsun ki bir şey değişmiyor’ sözünden etkilendi, bunu yazdı. Ben de yanıt vermiştim, ’sevgili Oktay bey, sen yazdın, ben okudum, işte şimdi ben de yazıyorum. Yazdıkların kimleri etkiliyor, biliyor musun? Sen yazmanı sürdür, mutlaka yerine ulaşır’ demiştim.

Tiyatro sanatçımız Levent Üzümcü’yü izliyorum. O da insanlık yolunun yolcusu. Haksızlıklara karşı susmuyor, zulme karşı direniyor, bunun sancılarını çekiyor. Soruşturma açtılar, görevine son verdiler. Ama işte çağının sanatçısı. Gerçek sanatçı. Gerçek sanatçı susmaz, yutkunmaz, bildiğini, gördüğünü, düşündüğünü söyler. Hepsi yapar mıbunu?

* * *

Hayır, hepsi yapmaz.

Günümüzde de, ülkemizde de susanlar, yutkunanlar var. İçinden söylenenler, mırıldananlar, kimsenin olmadığı yerde sızlananlar var. Dahası da var. Saraya sığınanlar. Ulufe bekleyenler. Gücün önünde eğilip kendini –elbette yüklüce çıkarını- güvenceye alanlar var. Yala-kalıktan soytarılığa uzanan bir çizgide yerlerini alanlar. Her ülkede, tarihin her döneminde görüldü bunlar.

Ama insanlık bayrağını tutan eller arasında yer alamadı böyleleri. Tarihin kızarmış sayfalarında anıldılar.

İnsanlık bayrağını taşıyanlar, elden ele verenler, Eduardo Galeano’lar, Pablo Neruda’lar, Pablo Picasso’lar, Nazım Hikmet’ler, Aziz Nesin’ler, Yaşar Kemal’ler ve şimdi Oktay Akbal’lar tarihteki yerlerini alıyorlar.

‘Unutulmazlar Galerisi’, insanlığın yüzakını sonsuz kalıcılığa taşıyacak.

Gerçek sanatçılarımız her türlü zulme karşı, insanlık suçlarına karşı, her türden zorbalığa, faşizme karşı mücadelelerini sürdürecek. Ataol
Behramoğlu kardeşimin 50. Yıl kutlamaları sadece onun değil, ülkemin yıllar boyu sürdürülen uygarlık mücadelesinin tarihidir.

Barış adına acılar çekmiş Barış Derneği üyeleri bu mücadele tarihinin tanıklarıdır.

İşte, Levent Üzümcü kardeşim de bu mücadelenin genç bir bayrak yarışçısı. Kendisiyle tanışamadım ama elbette onu tanıyorum.

* * *

Tarih uzun bir süreçtir.

Ama insan için tarih kendi yaşadığı süredir. İnsan yaşarken yaptıklarının sonucunu da görmek ister.

Sevgili Oktay Akbal da ülkesinin uğrunda hayatını verdiği uygarlığa eriştiğini görmek isterdi. Bunu göremedi. Ama yıllar yılı taşıdığı bayrağın yeni ellerde yükseldiğini görmüş olmalıdır.

Che Guevara ne güzel söyledi: ‘Eğer şarkılarımız dilden dile gezecekse, silahlarımız elden ele geçecekse ölüm hoş geldi, safa geldi.’

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

UYGARLIK KÜLTÜRÜ OLMAYINCA

 

 

2-TuranAksoy-Tekirdag

Uygarlık kültürü olmayınca bunları yaşarsınız.

İşte yaşadıklarımız bunlar.

Esnafımız turiste saldırıyor. Neymiş? Dolap kapağını açınca sular yerlere dökülmüş. Esnafım suları düzgün koymamıştır, ondan dökülmüştür ya, neyse. Vay sen misin suları döken? Esnafım turiste saldırmış. Sonrasını videoda görüyoruz. Sopayı kapan koşuyor. Koşuyor ama neler oluyor? Adam oralı değil. Gardını alıp yumruklarını savuruyor. Gelen devriliyor, giden şaşırıyor.

İşte dövüş kültürünün farkı. Batılı düelloyu bulmuş. İki kişi, yüz yüze. Aynı silahla. Aynı mesafeden teke tek atış ya da kılıçla vuruşma. Düello Heiderberg (Almanya) öğrencilerinin mertçe dövüşü olarak başlamış, sonra yaygınlaşmış. Biz mi? Bizimki pusudur. Arkadan vurma. Yüze güleceksin. Arkadan bıçaklayacaksın.

Şimdi bu turist, adı Muhammed Fadıl, İrlanda vatandaşı, yüzyüze dövüşüyor. Boksörmüş. Bizimkiler, elde sopa, sandalye ne bulursa yandan arkadan saldırıyor. Utandım. Ülkem adına, esnafım adına, kültürüm adına utandım. 15 kişi bu turistten dayak yedi. Eğer video olmasaydı bizimkiler üstelik adamı dövdüklerini söylerlerdi.

Çünkü bizde, yenilgiyi kabul etme kültürü de yoktur.

* * *

Buyrun siyasete. Bizim kültürümüzün siyasetine.

7 haziran seçimlerinde ne oldu? AKP geriledi, R.T.Erdoğan başkan olamadı. HDP meclise girdi. Cumhurbaşkanı bu sonucu kabul edemedi. O hala
AKP’nin başkanı çünkü. Cumhurbaşkanı olamadı. Koalisyon hükümeti kurulmaması için her şeyi yaptılar, erken seçime gitmeyi sağladılar.

Yenilgiyi kabul etme uygarlık kültürüdür, bizde yok.

Böyle olunca da her şeyi yaparsınız. Seçim hükümeti için CHP ve MHP üye vermeyi kabul etmeyince, uygun gördükleri partililere çağrı yaptılar. Bu çağrıyı almak bile aslında itibar kaybettiricidir. Kendisine teklif yapılan kişi, duruşuyla bu teklife açık sayılır. Neyse, CHP üyeleri teklifi kabul etmeyerek bir yanlışın ortağı olmadılar. Ama, hem de Alparslan Türkeş’in oğlu, Tuğrul Türkeş, gelen teklifi kabul ederek MHP’nin çalımını bozdu.

Siyasetinizde uygarlık kültürü olmayınca böyle olur.

Siyaset, özünde bir ahlak ve karakter ölçütüdür. Hareketleriniz, tavırlarınız, giriş çıkışlarınız sizin kim olduğunuzu ortaya koyar. Budur.

* * *

Çıkarını gözetme bile gene kültüre dayanır.

Küçük esnaf kültürü, kısa vadeli, küçük ölçekli çıkara dayalıdır. Küçük karlarla yetinir. Rekabet de dayanışmayı bozmaz.

Büyük tüccar kültürü, uzun vadeli, büyük ölçekli ticareti hedefler, rekabet büyüktür ve acımasızdır.

Çıkarını gözetmede uygar kültür ise, çıkarların ortaklığını, kazan-cın adil paylaşımını gerektirir. Böylece gerçek bir ortak çıkarlar kültürü, yaşamı herkes için doğru yere oturtur.

Oralara varabilecek miyiz?

* * *

Elbette biz de oralara varacağız.

Düşe kalka, öle yaşaya, döve dövüle, güle ağlaya, kazanıp kaybede yıllar, onyıllar, yüzyıllar sonra elbette biz de uygarlık kültürüne ulaşacağız.

Mustafa Kemal, bu hedefi ‘çağdaş uygarlık’ diye göstermişti ama biz onu da hedefini de kimi zaman unutup, kimi zaman inkar etmekle uğraştığımız için şimdilerde öyle derdimiz yok.

Şimdilerde derdimiz, birbirimizi yemektir.

Gerçekten de kim demiş bilmiyorum, ’Türkün Türkten başka dostu yoktur’ demiş. Galiba kendinden başka düşmanı da yok…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

MUHALEFETİN İKTİDAR GÜCÜ

 

ercan-akyol-medya-e54c-308c-8633-6CAE-8F7F-1002

İktidar sözcüğü her zaman, işbaşında olan, yetkileri kullanma hakkı olan, bu yetkileri kullanan kişileri, grupları akla getirir.

Oysa iktidar, yapabilme gücüdür. Eğer siz, yapabilme gücünüzü (yani iktidarınızı) karşınızdakinin iznine bağlı kılarsanız, işte o zaman iktidarınız yok sayılır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi iktidar gücünü kendi dışındakileri (kendi partisi, Başbakanı, muhalefet partilerini, kurumları) yok sayarak kullanıyor. ‘Ben yaptım, oldu’ deyiminin tam anlamını uyguluyor, meydan okuyor, gücünü ortaya koyuyor.

Kazanıyor mu? Kazandığını düşünüyor. Kazandığı zamanlar da oldu. Şimdi kazanıp kazanmaması bugüne kadar yok saydıklarının tutumuna bağlı olacak.

Eğer muhalefet, Cumhurbaşkanı’nın kendini bağlı saymadığı kuralları -hala- geçerli sayıyorsa o yörüngede dolanıp duracak, ama kendi gücünü fark edip harekete geçirirse beklenmedik bir başarı kazanacak.

Muhalefetin, öncelikle CHP’nin böyle bir gücü var mı?

Bakalım.

* * *

Ülkenin beyin gücü CHP’nin ya içinde ya yanında. Kullanamıyor.Ülke çapında oyların yüzde yirmi beşini almış. Çok güçlü bir oran. Temsil edemiyor.

Çok güçlü bir kurucu geçmişi var. Anlatamıyor, kekeliyor.

Çok güçlü bir kuruluş felsefesi var. Ağzına bile alamıyor.

Dünyadaki geleceğin ortağı. Farkında bile değil.

Elindeki belediyeler harikalar yaratıyor. Dönüp bakmayı bilmiyor.

Eskişehir, turlar düzenlenerek gezilen bir şehir olmuş.

İzmir, Avrupa çapında tarihin bir mücevheri.

İstanbul’da Kadıköy, Şişli en yaşanacak ilçeler seçilmiş.

Silivri, tohum üretiminde devrim yaratacak çalışmalara imza atmış.

Ülke bütün bunları bilmiyor, tanımıyor, dijital iletişim çağında bu araçlar kullanılarak yapılacak tanıtımlardan partinin haberi var da çabası yok.

CHP, kendi iktidar gücünün neredeyse inkarcısı olmuş.

Türkiye’nin kural tanımaz Cumhurbaşkanı bunlardan yararlanıyor.

* * *

MHP, gücünü yanlış kullanıyor.

Gücünü açıklıkla tanımlayamadığı için yanlış kullanıyor.

Milliyetçi mi? O zaman Türkiye üzerindeki konsorsiyumun aracı olan AKP’yi kritik zamanlarda neden destekliyorsun?

İslamcı mısın? İslamı –ne yazık ki- sadece kullanan AKP’ye nasıl oluyor da destek oluyorsun?

MHP, ilerde AKP’nin yerine iktidara geçme hesabı yapıyorsa gerçekçi değildir, yanılıyor. Muhalefet olmak istiyorsa gücünü yanlış kullanmamalıdır.
Alacağı sonuçlar yaslandığı nedenlere bağlıdır.

* * *
HDP, kendi muhalefet gücünü en iyi bilen tek partidir.

Ülkenin iktidarını hedeflemiyor. Amacı kendi özerk bölgesinin iktidarıdır. Yanlışı, PKK’nın kanlı yanlışından net ayrım yapamamasıdır. Böyle olunca da isteklerini kendi eliyle karalıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP’nin seçim hedeflerine de –istemeden- yardım ediyor.

* * *

Bugün, ülkedeki kaosun nedeni Cumhurbaşkanı’nın ve AKP’nin ellerinden kaçan iktidar gücünü her kuralı çiğneyerek sürdürme hırsıdır. Bu hırsı durduracak olan da, işlenen suçların hesabını soracak olan da, muhalefetin elinde olan potansiyel iktidar gücünü kullanma iradesidir.

Bu iradeyi CHP’den beklemeye hakkımız vardır.

Ancak, bu iradenin gerçek sahipleri, her zaman olduğu gibi, kendi güçlerini gelecekleri için ortaya koymaya hazır olacak yurttaşlardır.

Doğru bir gelecek, her zaman onu hak edenlerin olacaktır…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

İKTİDAR BİR HASTALIK MIDIR?

karakutu-icin

İktidar, aklımıza hep siyasal iktidarı getirir. Oysa, iktidar, yapabilme gücüdür. Küçük bir çocuk bir an önce büyüyüp yetersiz durumundan kurtulmak ister. Ergen genç, kendi kimliğini bulup ailenin gölgesinde kalmaktan kurtulmaya çalışır.

İktidar, yapabilme gücü, özünde bir dürtüdür, içgüdü kaynaklıdır. Onu bilince dönüştüren de nasıl yapabileceğini anlamak, çevremizin kabul edeceği bir biçime yerleştirmektir.

İktidar dürtüsü bilince dönüşmediği zaman denetim dışına çıkan bir güç kaynağı gibi hastalıklı bir enerji yumağı olur. Kişiyi önce takıntıya, sonra saplantıya yöneltir. Kişi artık bu saplantının esiri olmuştur, bütün koşulları bu doğrultuya yönelterek zorlar, artık hem kendisi için hem de çevresi için sorun kaynağı olmuştur.

Bütün diktatörlerin oluş mekanizması temel olarak budur.

Hitler de bu yolda yürümüştür, Mussolini de, Pinochet de, Franco da, Salazar da. Hepsi de saplantılarını ‘ülkeleri için, insanları için, huzur için, istikrar için, refah için’ diyerek açıklamışlardır.

Oysa gerçek, kendi saplantılarından kurtulamayarak iktidar hastalığının hummalarını yaşamaları, toplumlarına ve dünyaya da yaşatmalarıdır.

* * *

Günümüzün siyasetine bakalım.

İleri demokrasi savı ile iktidara gelen AKP, demokratik kuralların hiç birisini kendisi için uygulamamaktadır.

Parti lideride kendisini iktidarın sahibi olarak görmekte, öyle hareket etmektedir. Bunun temelini de, kendisini Cumhurbaşkanı olarak halkın seçmesine bağlamaktadır. Bu anlayışla AKP de parti olarak devre dışında kalmaktadır.

İktidar hastalığında sorun kişide değildir, sistemdedir. Eğer sistem seçtiği kişiyi, seçtiği grubu denetim dışı bırakırsa, onun ya da onların yaptıklarını sorumlulukları olarak kabul etmezse elbette kişi de diktatör olur, grup da kendisini dokunulmaz görür.

İktidarın hastalanmasına yol açan gidiş, parti içindeki denetim mekanizmalarının şu ya da bu nedenle kullanılmaması, yapılan yanlışlara göz yumulmasıdır.

Elbette, bu gidişin görülmemesi, görüldüğü halde oy verilmesi de aslında bütün oy verenleri bu sorumluluğun içine sokmaktadır.

Sistemin hastalıklı yanı budur.

Gördüğünü görmezden gelme.

Bildiğini bilmezden gelme.

Yolsuzluklara aldırmama. Yasa dışına çıkmalara önem vermeme. Küçük çıkarlar.

Gerçek demokrasinin engelleri bunlardır.

İktidar hastalığı, bir süre sonra muhalefet hastalığına da yol açar. Muhalefet de bu sistem bozukluğunun yörüngesine girer. Bu nedenle de ‘muhalefet iktidarı’ da hastalanır.

Önemli olan sistemin hastalığını görüp ortadan kaldırmaktır.

* * *

İktidar hastalığı, gerçekleri görmeyi engeller.

Kendisi hesap sorar, suçlar, hakaret eder, her türlü şiddeti uygular ve kendi hakkı sayar.

Ama, kendisine yönelen hesap sorma girişimlerini şiddetle reddeder, suçlar, ceza verir ve şiddetle uygular.

Hastalıklı iktidar her türlü şiddeti kullanır, her türlü yolu dener, asla kendini sorumlu saymaz, kendi dışındakileri suçlar.

* * *

Bugün Türkiye siyasetinde bunları görüyorsanız, bunları yaşıyorsanız, biliniz ki ilk işiniz siyasetinizi bu hastalıktan kurtarmaktır.

Bunun yolu da elbette ‘bilinçli iktidarı’ işbaşına getirmektir. Demokrasi, bütün güçlerin bir araya getirilerek gerçek bir ‘bilinçli iktidar’ı işbaşına getirmektir.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

HİTLER NEDEN EİNSTEİN’A KARŞIYDI?

Einstein_laughing

Einstein, dünyaca tanınan büyük ‘çekirdek fizikçisi’, Almanya Prusya Bilimler Akademisi’nin saygın bir üyesiydi.

Bu büyük bilim insanı, barışçı düşünceleri, uluslararası kimliği, ari ırk anlayışına karşı olduğu için Hitler’in hedefi olmuştu. Üstelik de Einstein Yahudiydi. Hitler’in resmen başbakan olduğu 30 ocak 1933 tarihinden önce Einstein Amerika’da idi ve 28 mart 1933 günü Almanya’ya döndüğü gün, istifa mektubunu Akademi’ye verdi. Akademinin başkanı olan ünlü Max Planck’da Sicilya’da tatildeydi. Bu istifanın ardından Akademi hukuk danışmanı Ernst Heymann ‘bu istifanın üzüntü yaratmadığını’ açıkladı. Açıklama Prusya Eğitim Bakanı tarafından yapılan baskının sonucuydu.

NAZİ DÖNEMİNDE BİLİM, Alan D. Beyerchen tarafından yazılmış, dostumuz Doç.Dr. Haluk Tosun tarafından cezaevinde çevrilmiştir. Çevirisinin tanığı olduğumuz (Biz de orada yatıyorduk) kitap SAY yayınlarında yayımlandı. (İlk yayını ALAN yayıncılıktandır.)

Bilimin ideolojik baskı altına alınması her ülkeye çok pahalıya mal olmuştur. Baskı nedeniyle Almanya dışına kaçmak zorunda kalan nükleer fizikçiler sonra Amerika’da atom bombasının yapılışında görev alacaklardır.

Irka dayalı bir ideolojinin dünyaya egemen olma çılgınlığı bir ülkenin mahvolmasına yol açmıştır.

* * *

Hitler ve Almanya dünyanın ilk ve son örneği değildir.

Türkiye de, AKP iktidarı döneminde ideolojik dinci bir siyasetin her kuruma yaptığı baskıların güncel bir örneğidir.

Bilim kurumu olarak TÜBİTAK bu baskıların altındadır. Bilim temeline dayalı bu kurumda projelerden yayınlara kadar bütün çalışma alanları bu baskının gölgesine girmiştir.

Üniversiteler, rektör atamalarıyla, kürsü başkanlıkları yoluyla aynı baskının altına alınmıştır. Kadrolaşma büyük ölçüde yandaşların egemenliğinde yürütülmektedir. Bilimin üretilmesi, akla dayalı bilimsel çalışmalar ve toplumla paylaşımlar bütünüyle eksen değiştirme amacına paralel yürütülmektedir.

Pozitif bir bilim olan hukuk alanı en büyük baskı alanlarından birisidir. Savcılık kurumu, yargıçlık kurumu, mahkeme kararları, üst mahkemeler,
Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi bütünüyle siyasal baskı altına alınmıştır. Başlangıçta Gülen cemaatiyle birlikte siyasal baskısını yürüten
AKP iktidarı, hedefleri ayrılınca, hukuku Cemaat alanı-AKP alanı olarak ayırmış, siyasal iktidar açıkça kendi hukuk alanını kendi kadrolarıyla kurmuştur.

Yasalar karşısında eşit olması gereken vatandaş hukuku bugün söz konusu değildir.

Bu alanda hukuku savunan değerli hukuk insanlarımız Baro’larda, derneklerde mücadele etmektedirler. Başkanlar, Metin Feyzioğlu, Ümit
Kocasakal ve gerçek hukukun dostları kendilerine yönelen suçlamaları da göze alarak mücadele etmektedirler.

Kendisi de anayasa hukuku profesörü olan Burhan Kuzu ise AKP’nin içinde bütün akla dayalı kanıtları görmezden gelerek iktidarın yandaşlığını yapmaktadır.

Baskı karşısında bilim insanları şu üç konumda pozisyon alır:

Bir: Karşı çıkar, kabul etmez, mücadele eder.
İki: Sessiz kalır, uzlaşma arar. Konumunu korumayı öne alır.
Üç: Yanaşır, kabullenir, savunuculuğunu yapar.

Yalakalaşma bunların da ötesinde yaltaklanmadır.

* * *

Türkiye’de de bu dönem bitecektir.

Zulüm elbette sona erecektir.

Einstein, 2000 Yılında ‘Yüzyılın Bilim İnsanı’ seçilmiştir.

Hitler, akıldışı şiddetin sembolü olarak tarihe gömülmüştür.

Yarına dünden bakarsanız bugünü görürsünüz…

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın